Kontakt

Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań.

Adres

2Bit sp. z o.o. 

ul. Gródecka 3

15-561 Białystok

Lokalizacja: Białystok, przy ulicy Baranowickiej

Telefony, e-mail

Uwaga! Z powodu epidemi pracujemy zdalnie. Prosimy o kontakt na telefony komórkowe lub na e-mail.

telefon: 85 662 34 76

telefon: 85 871 08 67

e-mail: 2bit(at)2bit.pl     Proszę wstawić zamiast (at) znak @

Dane rejestrowe

NIP 542-290-36-90: REGON 052253500

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000223013

kapitał zakładowy: 50 000,- zł